Als getrouwde stellen ruzie maken, kan dat leiden tot veel stress en ongelukkigheid. Soms weten mensen niet hoe ze moeten omgaan met conflicten in hun huwelijk. In dit artikel zullen we de verschillende manieren bespreken waarop je conflicten in je huwelijk kunt beheersen. De eerste stap is om vast te stellen wat voor soort ruzies zich voordoen in je relatie en dan te gaan brainstormen over hoe je ze kunt oplossen.

Er zijn veel redenen voor ruzie in een relatie, maar de meest voorkomende is dat het zich voordoet als er een ongelukkig stel is. Heb je ooit het gevoel dat je ruzie of conflict met iemand in je omgeving een teken kan zijn van diepere problemen in hen? Als dat zo is, betekent dit dan dat ons huwelijk ook serieuze problemen zou kunnen hebben en ook onmiddellijke aandacht van ons nodig heeft!

Zijn ruzies in het huwelijk op het eerste gezicht normaal. Ook al weten we allemaal dat ze niet goed zijn, ongeacht welke kant er meer schreeuwt tijdens deze gespannen discussies tussen echtgenoten/partners waar frustratie overgaat in woede. Voornamelijk omdat geen van beide zich gehoord of begrepen voelt door hun partner, zelfs niet na een aantal pogingen om elkaars punt te begrijpen?

Wanneer kun je spreken van een slecht huwelijk?

Ruzie is vaak een teken dat er iets mis is in de relatie. Dat geldt ook voor boze uitbarstingen, schelden en wrok bij beide partijen, maar betekent dit dat je voorgoed moet inpakken? Zeker niet! Als er thuis genoeg ruimte is, ga er dan samen als vrienden op uit: “Vermijden kan net zo schadelijk zijn voor je huwelijk of liefdesleven – zelfs nog schadelijker dan ruzie maken.”

Waarom hebben jullie ruzie?

Ruzies ontstaan wanneer mensen verschillende verwachtingen hebben van hun huwelijk. Dit kan worden veroorzaakt door vele dingen, zoals als een persoon het gevoel heeft dat de ander niet voldoet aan bepaalde behoeften in een relatie of het niet nakomen van beloften die vooraf aan hen zijn gedaan. Wat ertoe kan leiden dat deze personen zich gekleineerd voelen door de acties van die persoon, ook al is er misschien niet echt iets verkeerds gebeurd namens die partner. Maar dit maakt hoe dan ook niet uit, want als je eenmaal begint te ruziën, dan komt alles er gewoon uit stromen! Het gebeurt ook vaker dan we denken; sommige koppels maken zoveel ruzie dat ze dagenlang niet meer met elkaar praten tot ze uiteindelijk in tranen uitbarsten over wat er gezegd werd tijdens die stille momenten. Waarin gekwetste gevoelens werden geuit zonder dat iemand begreep waarom elke partij zich in zichzelf genoeg geïsoleerd voelde om uit te halen.

Is ruzie maken gezond?

Als je ruzie hebt met je partner, zijn de dingen dan ooit echt opgelost? Zo niet, dan kan het als ongezond worden gezien. Waarom zou iemand zijn emoties willen opkroppen terwijl hij ze op een gepaste manier zou moeten uiten zodat beide betrokken partijen zich nadien beter voelen in plaats van nog meer geïrriteerd te raken door de situatie zoals voorheen.

Waar gaat de ruzie over?

Waar gaan de ruzies over? Vaak lijkt het alsof ze over niets gaan, maar altijd met een diepere oorzaak. Maar al te vaak zegt iemand in een ruzie “ik ben ontevreden” of “je maakt me misselijk”, wat hier werkelijk gebeurt is dat er frustratie is vanwege een gebrek aan respect voor zichzelf van de partner – of nog erger: zich niet gerespecteerd voelen door hem/haar!

De meest voorkomende vorm die dit aanneemt bij vrouwen is dat ze emotioneler zijn dan mannen, omdat vrouwen al zo vaak anders gesocialiseerd zijn door de maatschappij, wat later in hun leven problemen veroorzaakt in interpersoonlijke relaties.

Verwachting

Vaak maken we ruzie vanwege verschillende verwachtingen. Hij had andere verwachtingen dan zij, en zij verwachtte ook te veel van de relatie! Deze ruzie duurt nu al een tijdje – het gaat niet meer om één klein dingetje, maar eerder om een opeenstapeling op dit punt, waar ze allebei hun behoeften in de loop der tijd onvervuld hebben gelaten. Mede door nooit aan elkaars behoeften te voldoen.

Voorkomen

Je weet wat ze zeggen: “Stop je gevoelens niet in een fles!” Dit is een motto dat we allemaal zouden moeten volgen. Woede en wrok kunnen je van binnenuit opvreten en littekens achterlaten op lichaam en geest als je ze te lang onuitgesproken laat. Dus laat die negatieve emoties vrijelijk stromen door boos te worden op iemand die het verdient (niet dat iemand dat zou doen)!

Eeuwenlang hebben psychiaters mensen die lijden aan depressies of andere stemmingsstoornissen geadviseerd om te praten over hoe hij/zij zich voelt; nu realiseren moderne psychologen zich net zo goed hoe belangrijk het is om je eerlijk uit te drukken. Waardoor je je beter voelt dan voorheen nadat een ruzie heeft plaatsgevonden, omdat er geen noodzaak of rechtvaardiging is waarom dingen uitpraten iets duidelijker maakt.

Mediation

Wanneer je het gevoel hebt dat je relatie op de klippen loopt, kan bemiddeling de oplossing zijn voor al die conflicten.

Algemeen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *